Volí se osobnost Moravy, loňským vítězem je Pavlica. Hlasujte také!

BRNO - Spolek Moravská národní obec (MNO) organizuje letos už třetím rokem  iniciativu nazvanou „Osobnost Moravy“.

Jedná se o anketu, do které jsou nejprve, dle návrhů veřejnosti, nominovány osobnosti  kulturního, uměleckého, akademického, sportovního a obecně společenského života naší země Moravy.                                                                                       

 

Po zpracování návrhů veřejnosti, oslovení a získání souhlasu nominovaných osobností jsme letos potvrdili finální počet 11 nominovaných osobností, pro které lze v současné době hlasovat na webové stránce: http://osobnost.moravy.eu/  

Hlasování bude ukončeno dne 16. prosince 2018 ve 12:00 hodin. Po zpracování výsledků ankety bude na internetových stránkách Moravské národní obce, z.s. http://zamoravu.eu/  vyhlášen vítěz, Osobnost Moravy pro rok 2018.  

Pravidla ankety a mediální ohlasy: http://zamoravu.eu/osobnost-moravy/                                                        

Informace o nominovaných:  http://zamoravu.eu/osobnost-moravy/seznam-nominovanych-2018/

Vítězem úvodního ročníku této iniciativy a Osobností Moravy pro rok 2016 se stal učitel, novinář, publicista, spisovatel, scénárista a dlouholetý šéfredaktor Slováckého deníku pan PaedDr. Jiří Jilík.  Cenu za vítězství v podobě bronzové plastiky orlice pan doktor slavnostně převzal během Vlčnovských slavností s jízdou králů konaných dne 28. května 2017.                                                                                      

Vítězem loňského, druhého ročníku a Osobností Moravy pro rok 2017 se stal známý hudebník, primáš a umělecký vedoucí souboru Hradišťan, pan Mgr. Jiří Pavlica.  

Cena, v podobě sošky orlice mu bude předána během Slováckých slavností vína a otevřených památek, a to v Uherském Hradišti v neděli 9. září 2018 v kostele Zvěstování Panny Marie na závěr koncertu cimbálové muziky Hradišťan. Začátek asi hodinového koncertu je stanoven na 10:30 hodin. Jiří Pavlica převezme z rukou představitelů Moravské národní obce, z.s. pamětní list a cenu pro vítěze, kterou je bronzová plastika umělecky stylizované orlice.  "Pro nás organizátory ankety je velkou ctí, že tohoto předávacího aktu se  aktivně zúčastni starosta města Uherské Hradiště, Ing. Stanislav Blaha," uvedl za pořadatele akce Stanislav Blažek. 

Jak se  tvořila plastika orlice pro vítěze ankety Osobnost Moravy:  http://zamoravu.eu/2017/06/osobnost-moravy-tvorba-plastiky-moravske-orlice-pro-viteze-ankety/

Moravská národní obec je nepolitický, demokratický spolek příznivců historie, kultury a tradic Moravy. Naším posláním je poznávání, studium a propagace historických hodnot a památek Moravy. K poctě Moravy, cyrilometodějské tradice organizuje na historickém území Moravy, Čech, Slezska a Slovenska každoroční vyvěšování moravské vlajky na veřejných budovách dne 5. července, tedy ve státní svátek příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. V roce 2018 vyvěsilo vlajku Moravy 1421 radnic http://zamoravu.eu/vyvesime/seznam-radnic-2018/. Tuto iniciativu rovněž podpořilo 62 muzeí a památek   http://zamoravu.eu/seznam-pamatek-2018/

 

(niv)

Foto: Na snímku plastika s moravskou orlicí s prvním vítězem ankety Jiřím Jilíkem. Brzy bude předána Osobnosti Moravy 2017, muzikantovi Jurovi Pavlicovi.

Foto - Moravská národní obec